Szkolenia prowadzone w naszej firmie są na trzech poziomach zaawansowania: 

Szkolenie podstawowe

Wymagane do autoryzacji dealerskiej.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie firmy klienta. Szkolenia odbywają się dla wszystkich zainteresowanych pracowników w uzgodnionym zakresie wiadomości.

Czas trwania: jeden dzień

Szkolenia uzupełniające

Obowiązkowe dla autoryzowanych serwisów.

Tematyka szkoleń obejmuje zmiany techniczne w bieżącym roku i przeprowadzane jest najczęściej w formie wykładu.

Czas trwania: jeden dzień

Szkolenia indywidualne

Przeznaczone są dla wszystkich naszych serwisów.

Czas trwania i temat zagadnień do ustalenia.

Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji na temat szkoleń udziela:
Michał Brendler
kierownik serwisu, działu gwarancji i szkoleń
e-mail: michal@chabin.pl
tel. (42) 684 98 72
kom. (48) 502 329 711